:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม > รายละเอียดข่าวและกิจกรรม
 

Asia Warehousing Show รุกหน้าจัดต่อเนื่อง มุ่งหน้ายกระดับอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

 

          

  Asia Warehousing Show (AWS) งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า
การขนถ่ายวัสดุ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชน รู้สึกชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจับคู่ทาง
ธุรกิจและเวทีแห่งการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมฯ ที่เกิดขึ้นภายในงานฯ โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานฯ 
มีผู้เข้าร่วมชมงานถึง 4,152 คนจากทั้งไทยและนานาประเทศทั่วโลก โดยสถิติได้รับการบันทึกโดยสำนักงานส่ง
เสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

     	นางคิราน มิททัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า "งานนี้ได้
รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้เข้าร่วมชมงานฯ โดยได้รับความเชื่อมั่นทั้งในแนวคิดของการจัดงานฯ และแนว
โน้มการเติบโตของงานฯนี้ ทำให้ตัดสินใจรุกหน้าจัดงาน Asia Warehousing Show หรือ (AWS) ต่อเพื่อเป็นจุด
นัดพบสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ"

     	โดยในงานเปิดตัวของงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ,นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
 (องค์การมหาชน), นายธิราช รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิ
ภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ อัฟม่า(AFMA), นายแอตตี้ พอล ซานโทส ผู้อำนวยการ สมาคมค้าปลีกประเทศฟิลิปปินส์
, นายซัลดี้ มาซิตา ประธาน สมาคมโลจิสติกส์ประเทศอินโดนีเซีย, นายนีโอแมน พูจาวัน ผู้อำนวยการ สถาบัน
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนประเทศอินโดนีเซีย,นายออกัสติน พูลันแกน ผู้อำนวยการ องค์กรชาวนาและชาวประมง
ประเทศอินโดนีเซีย, นายซิฮาท โพฮาน ผู้อำนวยการส่วนโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายกระทรวงการค้าสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย,นายอกัส เพอวันโต้ รองผู้อำนวยการ กระทรวงการค้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, นายมาฮา บีโกเดอ 
ประธาน สมาคมโลจิสติกส์สารอันตราย, นายอนุจ มาเธอร์ ผู้อำนวยการ บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) 
จำกัด และ นายคิราน มิททัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     	นายซัลดี้ มาซิตา ประธาน สมาคมโลจิสติกส์ประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่า "Asia Warehousing Show
 ถือเป็นงานที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรม ที่รวบรวมหลากหลายโซลูชั่นทางด้านโลจิสติกส์ ใน
งานฯนี้เราได้มีแลกเปลี่ยนหลากหลายความคิดเห็นและได้เรียนรู้การปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์จากประสบ
การณ์ของผู้เชี่ยวชาญ การปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมไปถึงทิศทางของกระบวนการด้าน
โลจิสติกส์ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอาเซียน"

โดยงานสัมมนาฯ ที่จัดคู่กับงานแสดงสินค้าในครั้งนี้มีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมเข้าร่วม
ถึง 163 คนโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ "Warehousing & Cold Chain Summit" โดยในปีนี้จัดขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ "ธุรกิจใหม่ 
ตลาดใหม่ : แนวทางข้างหน้าสำหรับธุรกิจคลังสินค้า และห่วงโซ่อุปทานเย็น" ซึ่งผู้ฟังก็ได้รับทั้งความรู้และโอกาส
ในการจับคู่ทางธุรกิจ

     	สิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมงานอีกสิ่งหนึ่งในงานนี้ คือ E-Commerce Logistics Show ซึ่งจัดขึ้น
เป็นครั้งที่สองภายใต้งาน Asia Warehousing Show เน้นรวบรวมผู้ให้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์และการจัดส่ง
สำหรับผู้ประกอบการ eCommerce ทั้งB2B และ B2C นางคิราน มิททัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันช์ เอ็กซ์
ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานฯ นี้ว่า "จากผลการตอบรับของ E-Commerce Logistics Show ทำ
ให้เราได้รับการคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนแล้วว่า e-commerce กระบวนการ Omnichannel และโลจิสติกส์ ถือ
เป็นส่วนผสมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีจึงเป็นสิ่งที่ผู้
ประกอบการในปัจจุบันไม่ควรมองข้ามในยุคดิจิทัลนี้"

     "ในปี 2561 งาน Asia Warehousing Show มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายพื้นที่การจัดแสดงสินค้าให้มากขึ้น
เพื่อรองรับผู้เข้าชมงานที่เพิ่มขึ้น โดยเราไม่ได้มองแค่พื้นที่ของงานที่ใหญ่ขึ้นอย่างเดียว แต่ภายในงาน Asia 
Warehousing Show ยังจะต้องมีหลากหลายโซลูชั่นที่น่าสนใจ อย่างแน่นอน" นางคิราน มิททัล กรรมการผู้จัด
การ บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุป

งาน Asia Warehousing Show 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับงานเยี่ยมชม www.AsiaWarehousingShow.com  อัพเดตเมื่อ 2017-07-03


http://www.ryt9.com/s/prg/2646189