:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > คำถาม
FAQ

 Display Record per Page :
NoQuestion
1
ILSC คืออะไร

             ILSC ย่อมาจาก Isuzu Logistics Support Center หรือ ศูนย์อีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติกส์   ซึ่งศูนย์อีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติกส์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรในเชิงโลจิสติกส์   นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์สนับสนุนผู้จำหน่ายอีซูซุในการให้บริการและ สนับสนุนลูกค้าด้านการพัฒนาเชิงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ ตามแนวคิด

            อีซูซุ....คู่คิดมืออาชีพ” Isuzu  Professional Partner

2
ศูนย์อีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติกส์ให้บริการอะไรบ้าง
ให้บริการใน 4 รูปแบบ ได้แก่
           1.  การให้บริการข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านโลจิสติกส์และการขนส่งผ่านเว็บไซต์
           2.  การให้บริการข้อมูลและความรู้โลจิสติกส์เฉพาะด้าน
           3.  การพัฒนาบุคลากรในเชิงโลจิสติกส์โดยการอบรม การสัมมนาพิเศษ (สำหรับผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลางและระดับปฏิบัติการ เช่น พนักงานขับรถบรรทุก เป็นต้น)
           4.  การให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (เปิดให้บริการในปี 2552)
                -  เฉพาะรายองค์กร
                -  เฉพาะด้าน ( การบริหารการขนส่งโดยรถบรรทุก การบริหารคลังสินค้า/สินค้าคงคลัง และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง)
3
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างไร?
ลูกค้าและสมาชิกสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-966-2722