:: www.isuzu-tis.com ::
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > ประมวลศัพท์โลจิสติกส์
Logistics Directory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[All] Display Record per Page :
NoVocabDescription
1
Added value processes/services
บริการเสริมหรือกระบวนการที่ดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
2
Aftermarket
กระบวนการหลังการขาย กิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังกระบวนการขาย เช่น การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมรถยนต์
3
Airfreight
การขนส่งทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศ
4
Backhaul
การขนส่งสินค้าที่ลดเที่ยวเปล่าหรือขากลับ โดยรถจะบรรทุกสินค้าไปยังโรงงานหรือบ้าน ของลูกค้าแล้ว รถจะวิ่งไปรับวัตถุดิบหรือสินค้าจากโรงงานอื่น เพื่อเป็นการลดเพื่อลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมา
5
Backstage areas
ส่วนหลังร้านพื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้าและดำเนินการด้านโลจิสติกส์
Page 1 of 25 << Previous Next >> Jump to page :